O LABORATORIUM

wydarzenia

O laboratorium - publikacje

subside-line

Water blooms and their toxicity in public swimming areas of lakes in the Poznań district

Autor publikacji: Paweł Zagajewski, Ryszard Gołdyn, Michał Fabiś
Data wydania publikacji: 2014
Wydawnictwo: International Jurnal of Oceanography and Hydrobiology
ISSN: 1730-413X

Opis publikacji:

Eight lakes in the district of Poznań were examined in 2004 and 2005 for cyanobacteria and microcysin content. In only 8 of 24 water samples were species of cyanobacteria not the dominants. Toxin samples were analyzed with HPLC in the first year and HPLC with MS detector in the second. Microcystins were detected in the water of all the investigated lakes in 71% of the samples. The concentration of microcystins ranged from 0.000 to 1.6 μg l-1. The highest concentration of microcystins was detected in Lake Kierskie in Poznań.

Metrologia krok-po-kroku. Jednoczesne oznaczanie jonów chlorkowych, fluorkowych, siarczanowych (VI), azotanowych (V) w wodzie do picia metodą wysokosprawnej chromatografii jonowej.

Autor publikacji: Michał Fabiś, Danuta Barałkiewicz
Data wydania publikacji: 2007
Wydawnictwo: Wydawnictwo MALAMUT
ISSN: 1509-4650

Opis publikacji:

Chromatografia jonowa jako metoda analityczna jest stosowana od wielu lat. Dzięki ciągłemu rozwojowi tej techniki, wprowadzaniu kolejnych innowacji takich jak generatory eluentu stała się metodą, która z powodzeniem zastępuje wiele tradycyjnych metod analitycznych zarówno pod względem pracochłonności jak i kosztów analizy. Dopełnieniem każdej metody analitycznej powinno być jej dobre scharakteryzowanie przez narzędzia, jakie daje nam metrologia, przecież wraz ze wzrostem świadomości osób wydających decyzje wzrasta także znaczenie jakości wyników analiz. Klient zlecając badania chce mieć pewność, że wyniki, za które przecież płaci często niemałe pieniądze, będą uznawane przez innych. Jeśli taka decyzja ma być właściwa, to konieczne jest zaufanie do wyniku analitycznego, czyli do jego jakości, dlatego nieodzowną częścią procedur analitycznych jest metrologia.

Cyanobacterial volume and microcystin concentration in recreational lakes (Poznań – Western Poland)

Autor publikacji: Paweł Zagajewski, Ryszard Gołdyn, Michał Fabiś
Data wydania publikacji: 2009
Wydawnictwo: International Jurnal of Oceanography and Hydrobiology
ISSN: 1730-413X

Opis publikacji:

Ten lakes in the district of Poznań were examined in August 2006 for cyanobacteria and microcysin content. Species of cyanobacteria were the dominants in half of the water samples. Toxin samples were analyzed with HPLC using an MS detector. Microcystins were detected in the water of four of the investigated lakes. The concentration of microcystins ranged from 0.000 to 0.812 μg l-1 in the water samples and from 0.000 to 44.226 μg g-1 d.w. of seston. The highest concentration of microcystins was detected in urban Lake Kierskie.

AQUANET
Aquanet Laboratorium Sp. z o. o.
NIP: 783 16 98 679
REGON: 302402124
KRS: 0000470208
Nr konta bankowego PKO Bank Polski S.A. oddział w Poznaniu
80 1440 1390 0000 0000 1552 2787