JAKOŚĆ

wydarzenia
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Idź >

Polityka jakości

subside-line

Polityką Jakości Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. jest wykonywanie badań profesjonalnie w celu zapewnienia realizacji wymagań klientów.
Dla realizacji tej polityki ustalono następujące ogólne cele systemu zarządzania dotyczące jakości:

  1. Wykonywanie badań na wysokim poziomie jakościowym, metodami, które spełnią oczekiwania Klientów,
  2. Dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań:
    • rzetelnych, tzn. wykonanych zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną;
    • wiarygodnych, tzn. takich, że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru;
    • użytecznych, tzn. takich, które pozwolą Klientom rozwiązać ich problem.
  3. Zapewnienie Klientom ochronę poufnych informacji, wyników badań i praw własności,
  4. Zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium.

AQUANET
Aquanet Laboratorium Sp. z o. o.
NIP: 783 16 98 679
REGON: 302402124
KRS: 0000470208
Nr konta bankowego PKO Bank Polski S.A. oddział w Poznaniu
80 1440 1390 0000 0000 1552 2787