JAKOŚĆ

wydarzenia
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Idź >

Certyfikaty

subside-line

W trosce o potrzeby i wymagania rynku, laboratorium wdrożyło System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 700 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.


Laboratorium posiada zatwierdzoną pozytywną decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Oznacza to, że może wykonywać badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a wyniki w myśl obowiązującego prawa są uznawane przez władze sanitarne i administracyjneAQUANET
Aquanet Laboratorium Sp. z o. o.
NIP: 783 16 98 679
REGON: 302402124
KRS: 0000470208
Nr konta bankowego PKO Bank Polski S.A. oddział w Poznaniu
80 1440 1390 0000 0000 1552 2787