OFERTA

wydarzenia

Jak zlecić badanie ?

subside-line

Krok 1

Wypełnić zlecenie (dopuszcza się przyjęcie zlecenia na druku klienta)

zlecenie badań A (badanie wody przeznaczonej do spożycia, wód podziemnych i powierzchniowych, wody z rurociągu, 
                                 wody na pływalniach)

zlecenie badań B (badanie ścieków, wód opadowych i popłucznych, odpadów - test na wymywanie, osadów ściekowych
                                 i gleby) 

zlecenie badań C (badanie żywności)

Zgodnie z przepisami art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, każdy klient indywidualny prócz zlecenia zobowiązany jest podpisać "Klauzulę obowiązku informacyjnego

Formularz odstąpienia od umowy

Krok 3

Pobrać i dostarczyć próbkę do laboratorium lub zlecić pobieranie próbek certyfikowanemu próbkobiorcy.
W przypadku pobierania przez :

  • pracownika laboratorium (certyfikowany próbkobiorca) - na terenie miasta Poznania dojazd jest bezpłatny, poza granicami naliczana jest opłata za dojazd 1,60/km + 23% VAT.
  • klienta - należy zapoznać się z instrukcją pobierania próbek:

          - Instrukcja pobierania próbek wody ciepłej do analiz mikrobiologicznych (Legionella)
          - Instrukcja pobierania próbek wody przez klienta do analiz mikrobiologicznych         
          - Instrukcja pobierania próbek wody
          - Instrukcja pobierania próbek ścieków, osadów i gleby     

Próbkę należy dostarczyć tego samego dnia:

  • próbki do badań fizyczno - chemicznych w godzinach od 7:00 - 15:00
  • próbki do badań bakteriologicznych do godz. 13:00

Dostarczanie próbek jest możliwe także poza ww. godzinami - w takim wypadku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne

Próbki wody należy dostarczyć do oddziału Poznań na ul. Dolna Wilda 126, natomiast próbki ścieków do oddziału Koziegłowy na ul. Gdyńską.

UWAGA!
Pobranie próbek środowiskowych ma znaczący wpływ na wiarygodność wyników badań. W przypadku samodzielnego pobierania klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe pobieranie próbek.
AQUANET
Aquanet Laboratorium Sp. z o. o.
NIP: 783 16 98 679
REGON: 302402124
KRS: 0000470208
Nr konta bankowego PKO Bank Polski S.A. oddział w Poznaniu
80 1440 1390 0000 0000 1552 2787